Kancelaria

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła
os. Piastowskie 79
61-159 Poznań
e-mail: szawel[at]archpoznan.pl
Tel.: +48 618770733, +48 515493709

Nr konta bankowego parafii:
BANK PKO BP S.A. I ODDZIAŁ
Poznań, Pl. Wolności 3
78 1020 4027 0000 1002 0314 0274


Biuro parafialne:
(w roku szkolnym) - od września do czerwca:
poniedziałek, wtorek, czwartek - godz. 16.00 - 17.30
środa - po mszy św. rannej do 9.15

(w okresie wakacji) - w lipcu i sierpniu:
poniedziałek, czwartek - 16:00 - 17:30
środa - po Mszy św. rannej do 9:15
Dokumenty, które należy przynieść do kancelarii aby załatwić:

SAKRAMENT CHRZTU
* akt urodzenia dziecka
* dokument potwierdzający zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego
* imiona, nazwiska i adresy rodziców chrzestnych (jeśli mieszkają poza naszą parafią, muszą przed chrztem dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi)

I KOMUNIA ŚWIĘTA
*świadectwo chrztu jeśli chrzest był poza parafią

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
* świadectwo chrztu jeśli chrzest był poza parafią

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
* zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego lub odpis aktu o zawarciu małżeństwa cywilnego
* dowód osobisty
* świadectwo chrztu do ślubu kościelnego
* indeks katechizacji szkół ponadpodstawowych (lub świadectwa z nauki religii oraz zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania)
* wymagane jest osobiste zgłoszenie się narzeczonych w kancelarii parafialnej najpóżniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.