Rok św. Pawła

Rok św. Pawła
Drodzy Bracia i Siostry!

(..) Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła zachęca nas w sposób bardzo szczególny do usilnej modlitwy oraz do działania z przekonaniem na rzecz jedności wszystkich uczniów Chrystusa. Wschód i Zachód chrześcijański są sobie bardzo bliskie i już teraz mogą się cieszyć niemal pełną komunią, jak przypomina Sobór Watykański II, latarnia oświecająca drogę, na której ruch ekumeniczny czyni postępy. Nasze spotkania, wzajemne wizyty, toczący się dialog to nie zwykłe gesty kurtuazyjne czy próby znalezienia kompromisu, ale znak wspólnej woli, by uczynić wszystko, co możliwe, i jak najszybciej osiągnąć pełną jedność, o którą Chrystus gorąco prosił Ojca, modląc się po Ostatniej Wieczerzy: ut unum sint. Jedną z inicjatyw jest „Rok św. Pawła”, który zapowiedziałem wczoraj wieczorem w Bazylice św. Pawła za Murami, przy grobie Apostoła. Będzie to jemu poświęcony rok jubileuszowy, który rozpocznie się 28 czerwca 2008 r. i zakończy 29 czerwca 2009 r., w 2000. rocznicę jego narodzin. Mam nadzieję, że różne inicjatywy, które będą podejmowane z tej okazji, przyczynią się do odnowienia naszego zapału misyjnego i pozwolą zacieśnić nasze relacje z braćmi ze Wschodu i z innymi chrześcijanami, którzy podobnie jak my darzą czcią Apostoła Narodów. (..)

Papież Benedykt XVI