Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie na ten tydzień są wywieszone tylko w gablocie parafialnej .