Ogłoszenia

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 26 II 2017 r.
1. W najbliższą środę 1 marca, ŚRODĄ POPIELCOWĄ rozpoczynamy okres WIELKIEGO POSTU.
W tym dniu obowiązuje post ścisły, od którego nie ma dyspensy.
W naszym kościele Msze św. połączone z obrzędem posypania głów popiołem odprawiane będą o godz. 8:00, 9:30, 16:00, 17:30 i 19:00.
Na Mszę św. o godz. 17:30 serdecznie zapraszamy dzieci
wszystkich klas.

2. W Środę Popielcową w naszej Archidiecezji, przed kościołami, będzie przeprowadzona kwesta na Caritas Archidiecezjalną.

3. DROGA KRZYŻOWA w Wielkim Poście odprawiana będzie:
- dla ogółu parafian – w piątek o godz. 8:30 i 18:30,
- dla uczniów wszystkich klas – w poniedziałki, o godz. 17:00,
- młodzież gimnazjalną i starszą zapraszamy w piątki, razem ze starszymi o godz. 18:30.

4. W Wielkim Poście w każdy czwartek w naszym kościele całodzienna adoracja
Najświętszego Sakramentu.

5. Jak co roku, w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 16:15 Gorzkie Żale. Kazania pasyjne głosić będzie Ojciec Ernest, Franciszkanin.
Na prośbę naszych parafian w tym roku zaraz po Gorzkich Żalach będzie odprawiona Msza św. recytowana.

6. Ks. Ryszard zaprasza osoby gotowe angażować się w posługę hospicyjną w poniedziałek
8 lutego po wieczornej Mszy św.

7. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Pragniemy poinformować, że Przewodnik Katolicki od tej niedzieli wydawany jest w nowej szacie graficznej i bogatej tematyce religijnej.

8. Katecheza kasy I gimn. przygotowująca do sakramentu bierzmowania jutro
-w poniedziałek o 18.40.

9. W najbliższy czwartek, 2 marca br. o godz. 18.30 zostanie odprawiona w naszym mieście tradycyjna Droga Krzyżowa.
Rozpocznie się Mszą św. w poznańskiej Farze o godz. 18.00 i uda się na Plac A. Mickiewicza.
Intencją tego nabożeństwa jest przebłaganie cierpiącego Zbawiciela za grzechy własne, naszego miasta i Ojczyzny oraz uprosić potrzebne łaski dla współczesnych chrześcijan.

ZAPROSZENIE na pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych miasta Poznania Od Środy Popielcowej rozpoczniemy przeżywanie czasu Wielkiego Postu, który ma nam uświadomić, jak wielkim darem dla nas wszystkich była odkupieńcza śmierć Pana Jezusa na krzyżu i zawarcie na Golgocie nowego przymierza Boga z ludźmi. Owocne przeżycie tego świętego czasu będzie dobrym przygotowaniem do świętowania wraz z całym Kościołem Zmartwychwstania Chrystusa, największej tajemnicy naszej wiary. W wielkopostnej pobożności uczestniczymy w nabożeństwach pasyjnych, które na stałe wpisały się w życie religijne i liturgiczne naszych wspólnot parafialnych. Niedzielne nabożeństwa Gorzkich Żali, piątkowe nabożeństwa Drogi Krzyżowej, podejmowanie wielkopostnych postanowień, postów i czynienie uczynków miłosierdzia to tylko niektóre z nich. Wszystkie pomagają nam przemieniać serca i czynić je otwartymi na blask Chrystusa Zmartwychwstałego. Chciałbym zaprosić mieszkańców miasta Poznania i najbliższych okolic do włączenia się w wielkopostne wydarzenie „Kościołów stacyjnych miasta Poznania”. Jest ono kolejną propozycją obok wymienionych już tradycyjnych nabożeństw świętego czasu Wielkiego Postu do podjęcia wyrzeczeń, pokuty i modlitwy, które mają pomagać dobrze ten czas przeżyć. Każdego dnia, począwszy od Środy Popielcowej, z wyłączeniem niedziel i Wielkiego Tygodnia będziemy gromadzić się w innej świątyni naszego miasta, aby trwać na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, poprzez sakrament pokuty powracać do jedności z Bogiem, rozważać mękę i śmierć Pana Jezusa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej oraz karmić się słowem Bożym i Ciałem Pańskim w czasie Eucharystii. Dokładny spis 34 kościołów stacyjnych, szczegółowy program oraz intencje modlitewne towarzyszące poszczególnym stacjom odnajdziemy w „Przewodniku Katolickim” oraz na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej. Wydarzeniu towarzyszyć będzie hasło: „Nawracajcie się, idźcie i głoście”, które nawiązuje do hasła trwającego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Tradycja stacyjnego pielgrzymowania sięga przełomu IV i V wieku. Wywodzi się z Rzymu. Również dziś mieszkańcy Wiecznego Miasta w Wielkim Poście pielgrzymują do różnych kościołów, aby się modlić i przez nawrócenie przygotowywać się do Paschy Chrystusa. Także w miastach naszej Ojczyzny, w Warszawie, Łodzi i Lublinie od kilku lat trwa stacyjne pielgrzymowanie do wybranych świątyń. Pragniemy także w Poznaniu w taki właśnie sposób przeżywać czas Wielkiego Postu, aby dać kolejną szansę na jeszcze owocniejsze nawrócenie i przemianę życia. Na pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych miasta Poznania z serca błogosławię + Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański