Historia

Historia parafii pw. Nawrócenia św. Pawła

1983
15 czerwca – Dekret Ks. Abpa Jerzego Stroby, powierzający Ks. Tadeuszowi Magasowi budowę kościoła i organizowanie duszpasterstwa na Osiedlu Piastowskim
20 czerwca – Pierwsze nawiedzenie Poznania przez Ojca Świętego Jana Pawła II, Łęgi Dębińskie

1984
21 stycznia – Ogrodzenie placu budowy

1985
marzec – Zatwierdzenie przez Urząd Miejski w Poznaniu projektu kościoła autorstwa prof. Jerzego Schmidta i inż. Tadeusza Mikuły
6 czerwca – Boże Ciało – Pierwsza Msza św. przy ołtarzu polowym na placu budowy
17 sierpnia – Decyzja Urzędu Miejskiego w Poznaniu zezwalająca na I etap budowy – część katechetyczną
12 października – Położenie pierwszej cegły pod dom katechetyczny
24 grudnia – Pierwsza Pasterka na placu budowy

1986
30 listopada – Pierwsza Msza św. w kaplicy

1987
1 lipca – Ustanowienie Ośrodka Duszpasterskiego pw. Nawrócenia Świętego Pawła. Rektorem mianowany Ks. Tadeusz Magas

1988
29 listopada – Poświecenia dzwonu – dar parafii pw. Świętego Rocha

1989
2 maja – Rozpoczęcie budowy kościoła

1990
1 września – Dekret Ks. Abpa Jerzego Stroby erygujący parafię pw. Nawrócenia Świętego Pawła. Proboszczem mianowany Ks. Tadeusz Magas

1991
15 lutego - Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przyznająca parafii na własność działkę, na której budowany jest kościół

1994
19 października – Pierwsza Msza Św. w kościele z udzieleniem sakramentu bierzmowania przez Ks. Abpa Jerzego Strobę

1996
14 kwietnia – Rozpoczęcie kultu Miłosierdzia Bożego. Poświęcenie przez o. Zdzisława Pałubickiego, jezuitę, obrazu autorstwa Danuty Waberskiej.

1997
3 czerwca – Drugie nawiedzenie Poznania przez Ojca Świętego Jana Pawła II, Plac A. Mickiewicza
28 września – Konsekracja kościoła dokonana przez Ks. Abpa Juliusza Paetza, Metropolitę Poznańskiego

1998
19 marca – Powstanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

1999
17 – 20 października – Pierwsze Misje św., postawienie krzyża na placu przykościelnym

2000
Wykonanie małej architektury, ogrodzenia i oświetlenia terenu przykościelnego, montaż urządzeń nawadniających ten teren
16 listopada - Poświęcenie sztandaru Duszpasterstwa Ludzi Pracy

2001
marzec – kwiecień – Montaż w prezbiterium witraża autorstwa Marcina Czeskiego
październik – Tynkowanie domu parafialnego

2002
18 czerwca – Udział parafian we Mszy św. celebrowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II na Błoniach Krakowskich, w obecności ponad 3 milionów wiernych

2004
19 października – w 20. rocznicę śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki – umieszczenie w kaplicy urny z ziemią z grobu Sługi Bożego, Ks. Jerzego, oraz w gablocie – krzyży zagrabionych „Solidarności” w stanie wojennym

2007
wrzesień – Prace kamieniarskie w portalu kościoła wykonane w granicie

2008
28 czerwca – Inauguracja Roku Świętego Pawła – ustanowienie Kościoła Jubileuszowego
28 września – Nowe Stacje Drogi Krzyżowej autorstwa Wiesława Koronowskiego

2015
1-3 marca - Wizytacja JE. Bp. Grzegorza Balcerka
3 kwietnia - Uczestnictwo Ks. Biskupa w liturgii Wielkiego Piątku

2017
30 maja, godz. 20.00 - Poświęcenie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze; od 11 czerwca obraz w naszym kościele
28 września - 20. rocznica poświęcenia kościoła; w przeddzień koncelebra byłych wikarych

2017
21-22 listopada - Peregrynacja obrazu św. Józefa, akt oddania parafii pod opiekę św. Józefa

2018
25 stycznia – Poświęcenie przez JE. Bp. Grzegorza Balcerka nowej chrzcielnicy umieszczonej w prezbiterium
1-29 sierpnia – Renowacja i konserwacja drzwi wejściowych do kościoła; wykonawcy: Henryk Komasa i Wojciech Balcerek
1-20 września – Renowacja i konserwacja krzyża misyjnego; wykonawcy: Henryk Komasa i Wojciech Balcerek
11 listopada – z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego „Koncert dla Niepodległej” z udziałem uczestnika Powstania - gen. brygady Jana Podhorskiego

2019
19/20 maja - Uroczystość Nawiedzenia kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z udziałem JE. Bp. Zdzisława Fortuniaka
30 czerwca – Na mocy dekretu JE. Abp. Stanisława Gądeckiego Ks. kanonik Tadeusz Magas, budowniczy świątyni i proboszcz, po 36 latach pracy duszpasterskiej w tutejszej parafii, z racji ukończenia 75. roku życia, przeszedł w stan spoczynku.